Badminton i MOTION i Dagtimerne

ALLE deltagere må først møde op i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, når deres træningstid starter og skal forlade hallen umiddelbart efter deres træningstid er slut

Omklædningsrum er ikke åbne
Der er adgang til toiletter, men vi opfordrer til begrænset brug

Sted:  Der trænes i Hal 1, Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Baner:  Der er 4 badmintonbaner til deling mellem 16 personer pr. time og vi henstiller til, at spillere fra en bane ikke betræder andre baner på samme dag, samt at det tilstræbes at spillerne benytter samme bane fra gang til gang

De frivillige hjælpere opstiller og nedtager net på alle baner

Ketchere og bolde:  Vi henstiller til, at spillerne medbringer og bruger egne ketchere og bolde. Hvis foreningens ketchere og bolde anvendes skal de rengøres med desinfektionsvæske før og efter brug af brugeren

Frivillige:  Der vil altid være mindst være 2 frivillige (med røde M-i-D -trøjer) i hallen
De frivillige er behjælpelige med aktiviteterne og fører tilsyn med adgangsbegrænsningen, på max 16 personer på badmintonbanerne pr. time (samtidig med max 7 personer på træningsmaskinerne i samme hal)

Periode:  Tirsdag den 23.6.2020 – 25.8.2020

Ugedag og tid:  Tirsdage kl. 9:00 – 10:00 eller kl. 10:00 – 11:00 Start- og sluttider er vigtige!

Covid-19
– Vi følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger
– Udvalgte vigtige forhold i MOTION i Dagtimerne

  • 50 personer inklusive frivillige hjælpere i samme gruppe / lokale
  • Mindst 2 meter imellem deltagerne / 4 m2 gulv pr. person / mindst 2 meter imellem maskinerne
  • Der stilles håndsprit til rådighed ved indgangen og på materielvogne, der placeres i hver sin ende af hallen
  • Desinfektionsvæske (spray) og papir til rengøring af materiel anvendes som hidtil
  • Dørhåndtag på toiletdøre sprittes af, når aktivitetsdagen er slut
  • Lokalerne rengøres af hallens personale efter hver træningsdag
  • Vi henviser i øvrigt til Covid-19-informationer på Internettet, herunder anbefalinger og retningslinjer på DGI.DK

Link: https://www.dgi.dk/badminton/badminton/artikler/anbefalinger-til-genaabning-af-badminton-i-hallen

Denne side – udskriftsvenlig:  https://www.motionid.dk/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-info-Badminton-i-M-i-D.pdf

  • Se også anbefalinger vedr. de enkelte aktiviteter på vores egen hjemmeside

Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du ønsker yderligere information om MOTION i Dagtimerne