Fodbold i MOTION i Dagtimerne

Deltagere må først møde op på banerne, når deres træningstid starter og skal forlade banerne umiddelbart efter deres træningstid er slut

Omklædningsrum er ikke åbne
Der er adgang til toiletter, men vi opfordrer til begrænset brug

Sted:  Der trænes på banerne syd for Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Baner:  Der spilles på en eller to baner alt efter antal fremmødte
Banerne skal være tydelig optegnet og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane.

Bolde og andet:  Bolde og eventuelt andet træningsudstyr klargøres af de frivillige hjælpere
Bolde og andet træningsudstyr rengøres med vand og sæbe før og efter brug

Frivillige:  Der vil altid være mindst være 1 frivillig (med rød M-i-D -trøje) til stede
De frivillige planlægger og forestår aktiviteterne og fører tilsyn med adgangsbegrænsningen på max 22 personer, samt fordeling på banerne, når det er aktuelt

Periode:  Torsdag den 25.6.2020 – 27.8.2020

Ugedag og tid:  Torsdage kl. 9:00 – 11:00  Start- og sluttider er vigtige!

Covid-19
– Vi følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger
– Udvalgte vigtige forhold i MOTION i Dagtimerne

  • 50 personer inklusive frivillige hjælpere i samme gruppe
  • Vi tillader i alt højst 22 personer inklusive frivillige hjælpere
  • Hvis deltagerne opdeles i grupper, er grupperne de samme under hele træningen
  • Grupperne må ikke krydse hinanden
  • Kropskontakt i træningssituationer er tilladt – men hold afstand udenfor banen
  • Der stilles håndsprit til rådighed ved indgangen til banerne
  • Dørhåndtag på toiletdøre sprittes af, når aktivitetsdagen er slut
  • Toiletterne rengøres af hallens personale efter hver træningsdag
  • Vi henviser i øvrigt til Covid-19-informationer på Internettet, herunder anbefalinger og retningslinjer på DGI.DK

Link:  https://www.dgi.dk/fodbold/fodbold/vejledninger/opstart-efter-sundhedskrisen/generelle-vejledninger

Denne side – udskriftsvenlig:  https://www.motionid.dk/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-info-Fodbold-i-M-i-D.pdf

  • Se også anbefalinger vedr. de enkelte aktiviteter på vores egen hjemmeside

Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du ønsker yderligere information om MOTION i Dagtimerne