Hold Hjernen Frisk – Naturtræning i MOTION i Dagtimerne

Deltagere må først møde op på det oplyste mødested, når deres træningstid starter og skal forlade stedet umiddelbart efter deres træningstid er slut, medmindre instruktørerne har sikret forhold der gør andet muligt. I så fald skal instruktørernes anvisninger følges.

Omklædningsrum forefindes ikke
Der er ofte, men ikke altid, adgang til offentlige toiletter, og vi opfordrer til begrænset brug

Sted:  Der trænes forskellige steder i naturen, i skov og ved strand. Sted oplyses fra gang til gang via e-mail fra instruktørerne

Adfærd:  Deltagerne skal holde minimum 2 meters afstand til hinanden og til instruktørerne ved gang og andre aktiviteter i bevægelse, 1 meter ved stillestående instruktioner, og i øvrigt følge instruktørernes anvisninger

Rekvisitter:  Træningsudstyr findes i naturen og må ikke deles af deltagerne
Eventuelt medbragt træningsudstyr rengøres med vand og sæbe før og efter brug
Instruktørernes anvisninger skal følges

Frivillige:  Der vil altid være mindst være 2 instruktører (med røde M-i-D-caps) til stede
Instruktørerne planlægger og forestår aktiviteterne og fører tilsyn med adgangsbegrænsningen på max 27 personer inklusive instruktører

Periode:  Mandag den 22.6.2020 – 24.8.2020

Ugedag og tid:  Mandage kl. 10:00 – ca. 11:30

Covid-19
– Vi følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger
– Udvalgte vigtige forhold i MOTION i Dagtimerne

  • 50 personer inklusive frivillige hjælpere i samme gruppe
  • Vi tillader i alt højst 27 personer inklusive instruktører / frivillige hjælpere
  • Hvis deltagerne opdeles i grupper, er grupperne de samme under hele træningen
  • Grupperne må ikke krydse hinanden
  • Håndsprit uddeles af instruktørerne til alle ved start og slut af træningen samt efter behov
  • Dørhåndtag på de offentlige toiletter sprittes af før og efter hvert brug
  • Vi henviser i øvrigt til Covid-19-informationer på Internettet, herunder anbefalinger og retningslinjer på DGI.DK

Link:  https://www.bevaegdigforlivet.dk/loeb/til-klub-og-forening/justerede-corona-retningslinjer

Udskriftsvenlig denne side:  https://www.motionid.dk/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-info-Hold-Hjernen-Frisk-Naturtraening-i-M-i-D.pdf

  • Se også anbefalinger vedr. de enkelte aktiviteter på vores egen hjemmeside

Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du ønsker yderligere information om MOTION i Dagtimerne