Huskeholdet – Demensvenlig træning i MOTION i Dagtimerne

ALLE deltagere må først møde op i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, når deres træningstid starter og skal forlade hallen umiddelbart efter deres træningstid er slut

Omklædningsrum er ikke åbne
Der er adgang til toiletter, men vi opfordrer til begrænset brug

Sted:  Der trænes så vidt muligt udendørs ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter
Hvis vejret er for dårligt, trænes i salen eller Hal 1 i Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Rekvisitter:  Deltagerne skal bruge egne træningselastikker, bolde, underlag osv.
Foreningens træningsudstyr er ikke til udlån indtil videre
Træningselastikker opbevares i separate plastposer med medlemmets navn på

Afstande:  Såvel ude som inde skal der være mindst 4 m2 plads pr. person og mindst 2 meters afstand mellem personer ved aktiviteter i bevægelse, 1 meter ved instruktion uden bevægelse

Frivillige:  Der vil altid være mindst 2 frivillige med uddannelse i demensvenlig træning til stede (de bærer røde M-i-D -trøjer og er lette at kende)
De frivillige instruerer i aktiviteterne og fører tilsyn med adgangsbegrænsningen på max 20 personer inklusive frivillige hjælpere, ligesom de udleverer håndsprit ved start og slut, samt efter behov. De udleverer og indsamler træningselastikker og andre rekvisitter

Periode:  Torsdag den 18.6.2020 – 27.8.2020

Ugedag og tid:  Torsdage kl. 10:30 – 12:00  Start- og sluttider er vigtige!

Covid-19
– Vi følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger
– Udvalgte vigtige forhold i MOTION i Dagtimerne

  • 20 personer inklusive frivillige hjælpere i samme gruppe / lokale
  • Mindst 2 meter imellem deltagerne / 4 m2 gulv pr. person
  • Der stilles håndsprit til rådighed placeret på relevante steder
  • Desinfektionsvæske (spray) og papir til rengøring af materiel
  • Dørhåndtag på toiletdøre sprittes af, når aktivitetsdagen er slut
  • Lokalerne rengøres af hallens personale efter hver træningsdag
  • Vi henviser i øvrigt til Covid-19-informationer på Internettet, herunder anbefalinger og retningslinjer på dgi.dk og sst.dk

Link: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

Udskriftsvenlig denne side:  https://www.motionid.dk/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-info-Huskeholdet-Demensvenlig-traening-i-M-i-D.pdf

  • Se også anbefalinger vedr. de enkelte aktiviteter på vores egen hjemmeside

Vi samarbejder med demenskoordinatorerne i Middelfart Kommune

Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du ønsker yderligere information om MOTION i Dagtimerne