Petanque i MOTION i Dagtimerne

Deltagere må først møde op på petanquebanen, når deres træningstid starter og skal forlade stedet umiddelbart efter deres træningstid er slut

Omklædningsrum forefindes ikke
Der er adgang til toiletter, men vi opfordrer til begrænset brug

Sted:  Der trænes på petanquebanen ved Strib Havn

Adfærd:  Deltagerne skal holde minimum 2 meters afstand til hinanden og til instruktørerne ved aktiviteter i bevægelse, 1 meter ved stillestående instruktioner, og i øvrigt følge instruktørernes anvisninger

Rekvisitter:  Vi opfordrer til, at deltagerne medbringer egne petanquekugler
Petanquekugler kan lånes, men må ikke deles af deltagerne
Alle rekvisitter rengøres med vand og sæbe før og efter brug
Vi opfordrer til at deltagerne anvender medbragte handsker, når der spilles

Frivillige:  Der vil altid være mindst være 2 frivillige instruktører til stede
Instruktørerne planlægger og forestår aktiviteterne og fører tilsyn med adgangsbegrænsningen, på max 10 personer inklusive instruktører

Periode:  Torsdag den 25.6.2020 – 27.8.2020

Ugedag og tid:  Torsdage kl. 10:00 – 12:00
Ved stor tilslutning kan der startes et hold om tirsdagen i samme tidsrum

Covid-19
– Vi følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger
– Udvalgte vigtige forhold i MOTION i Dagtimerne

  • 50 personer inklusive frivillige hjælpere i samme gruppe
  • Vi tillader i alt højst 10 personer inklusive instruktører / frivillige hjælpere
  • Hvis deltagerne opdeles i grupper, er grupperne de samme under hele træningen
  • Grupperne må ikke krydse hinanden
  • Håndsprit uddeles af instruktørerne til alle ved start og slut af træningen samt efter behov
  • Dørhåndtag på toiletter sprittes af før og efter hvert brug
  • Vi henviser i øvrigt til Covid-19-informationer på Internettet, herunder anbefalinger og retningslinjer på DGI.DK

Link:  https://www.dgi.dk/petanque/petanque/artikler/genaabning-af-petanqueklubberne

Udskriftsvenlig denne side:  https://www.motionid.dk/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-info-Petanque-i-M-i-D.pdf

  • Se også anbefalinger vedr. de enkelte aktiviteter på vores egen hjemmeside

Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du ønsker yderligere information om MOTION i Dagtimerne