Træningsmaskiner i MOTION i Dagtimerne

ALLE deltagere må først møde op i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, når deres træningstid starter og skal forlade hallen umiddelbart efter deres træningstid er slut

Omklædningsrum er ikke åbne
Der er adgang til toiletter, men vi opfordrer til begrænset brug

Sted:  Der trænes i Hal 1, Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Maskiner:  7 romaskiner og 1 motionscykel (Øvrige maskiner anvendes ikke indtil videre)
Maskinerne er opstillet med 2 meters afstand

Vi anbefaler, at kun de frivillige indstiller maskinerne (de bruger handsker)

Frivillige:  Der vil altid være mindst være 2 frivillige (med røde M-i-D -trøjer) i hallen
De frivillige er behjælpelige med aktiviteterne og fører tilsyn med adgangsbegrænsningen, på max 7 personer i træningsmaskinerne pr. time (samtidig med max 16 badmintonspillere i samme hal, og med afstand)

Periode:  Tirsdag den 23.6.2020 – 25.8.2020

Ugedag og tid:  Tirsdage kl. 9:00 – 10:00 eller kl. 10:00 – 11:00  Start- og sluttider er vigtige!

Covid-19
– Vi følger sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger
– Udvalgte vigtige forhold i MOTION i Dagtimerne

  • 50 personer inklusive frivillige hjælpere i samme gruppe / lokale
  • Mindst 2 meter imellem deltagerne / 4 m2 gulv pr. person / mindst 2 meter imellem maskinerne
  • Der stilles håndsprit til rådighed ved indgangen og på materielvogne, der placeres i hver sin ende af hallen
  • Desinfektionsvæske (spray) og papir til rengøring af maskiner anvendes som hidtil
  • Dørhåndtag på toiletdøre sprittes af, når aktivitetsdagen er slut
  • Lokalerne rengøres af hallens personale efter hver træningsdag
  • Vi henviser i øvrigt til Covid-19-informationer på Internettet, herunder anbefalinger og retningslinjer på DGI.DK

Link: https://www.bevaegdigforlivet.dk/fitness/de-gode-historier/artikler/retningslinjer-for-fitness

Udskriftsvenlig denne side:  https://www.motionid.dk/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-info-Traeningsmaskiner-i-M-i-D.pdf

  • Se også anbefalinger vedr. de enkelte aktiviteter på vores egen hjemmeside

Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du ønsker yderligere information om MOTION i Dagtimerne