Tirsdag den 26. februar 2019 afholdtes årets ordinære generalforsamling

”Hvorfor vente til marts eller april, når vi lige så godt kan afholde generalforsamlingen tidligere?” – Som spurgt – så gjort.

Efter endnu en hyggelig fællesspisning, hvor Bente Svejgaard spillede for til udvalgte sange, sørgede ca. 60 medlemmer for, at generalforsamlingen blev hyggelig og vel gennemført som sædvanlig.

H. C. Andersen blev valgt som dirigent, og han førte forsamlingen trygt og smidigt igennem dagsordenen, der var som foreskrevet i foreningens vedtægter.
Beretning og regnskab blev godkendt, og der var genvalg til Kim Marmolin og Lars Mørk i bestyrelsen. Der var desuden genvalg til suppleant Irene Mørk, revisor Jan Nielsen og revisorsuppleant Frede Kristiansen.
Ole Haaning Thomsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Til den ledige post blev Helle Bytoft derfor valgt for kun et år.

I beretningen fremhævede formanden blandt andet den flotte fremgang i foreningen, der nu har flere end 200 aktive medlemmer, og der kommer stadig flere til.
Fremgangen skyldes i høj grad vores gode frivillige hjælpere, og så er vi blevet godt og positivt omtalt i Melfar Posten og Fyens Stiftstidende, hvilket har medvirket til, at flere har fået øje på vores forening, samt et øget medlemstal.
Det er rigtig godt med mange medlemmer og det øger det sociale samvær medlemmerne imellem. Samtidig medfører det af og til lidt trængsel først på dagen, og medlemmerne opfordres til at udnytte tiden mellem kl. 11 og 12 til at brede aktiviteterne lidt ud til gavn for alle.
Vi har fortsat et godt samarbejde med Sundhedsafdelingen og især omkring Let Styrketræning er det en succes.
Succes og flere medlemmer betyder også, at vi har været nødt til at investere i flere rekvisitter, og der er sket en del indkøb hen over året. Flere vægtveste, en romaskine, et indendørs petanquespil og en ny motionscykel er noget af det, der er anskaffet, og med gode sponsorers hjælp er det lykkedes uden at tømme foreningens pengekasse helt.
Hold Hjernen Frisk er en ny aktivitet som foregår i naturen. Det første forløb på 12 uger var i et samarbejde med DGI Fyn og Københavns Universitet, og vi fik uddannet en instruktør, Jytte Skovlund. Her i foråret har vi fået uddannet endnu en instruktør, Sven Erik Jensen, og han og Jytte starter et nyt 12-ugers hold her i marts.
Nogle af vores aktiviteter kræver uddannede instruktører, bl.a. Hold Hjernen Frisk og SMART Training. Sidste efterår blev Else-Marie Simonsen uddannet instruktør i SMART Training og i år bliver Grethe Bech Jensen uddannet i samme aktivitet.

Som noget helt ekstraordinært fik MOTION i Dagtimerne i dag overrakt en donation på kr. 24.000, – fra Tryg Fonden. Det var Poul Andersen, der er Tryg Fondens repræsentant i vores område, og som i øvrigt er medlem af vores forening, der overrakte den store check. I alt 64 personer, frivillige og medlemmer, har deltaget på 4 kurser i førstehjælp, og alle pengene er gået til det formål. Alle 64 har lært at yde livreddende førstehjælp og at bruge en hjertestarter.

Formanden opfordrede generalforsamlingen til at komme med input til mulige udendørsaktiviteter, der kan sættes i gang i den forestående sommerperiode. Det er pt. aftalt, at en tilpasset form for udendørs fodbold vil blive tilbudt foreningens medlemmer.
Afslutningsvis takkede formanden alle de frivillige, personalet i SFA, Boe Hansen fra Middelfart Kommune, samt den øvrige bestyrelse. Og en særlig tak til Ole Haaning for hans gode indsats i bestyrelsen og som frivillig instruktør i romaskinerne.

Se billeder fra generalforsamlingen HER