Ved generalforsamlingen deltog i alt 27 personer – alle medlemmer af MOTION i Dagtimerne.

Det pæne deltagerantal skyldes uden tvivl, at generalforsamlingen var lagt i direkte forlængelse af fællesspisningen, den sidste tirsdag i måneden. Stemningen var særdeles positiv, så det må gentages til næste år.

Hovedpunkter

Formanden berettede om foreningens virke, med de glæder og udfordringer der opstår i hverdagen og som hele tiden er vigtige at holde fokus på – Medlemmer – Frivillige – Samarbejdspartnere – Økonomi.

Der er stadig behov for en tilgang af medlemmer for at sikre foreningens økonomi til betaling af bl.a. halleje, og heldigvis oplever vi en jævn stigning i medlemstallet.

Der er fortsat brug for velvillige virksomheder, der vil sponsorere, når vi har brug for at købe nyt, hvad enten det er romaskiner, bolde, træningselastikker eller annoncer.

Regnskabet blev godkendt trods et underskud på kr. 7.681,89, og godkendelsen var velbegrundet. Regnskabet viser nemlig, at bestyrelsen har styr på økonomien, og at fremtiden trods alt tegner lysere. For at sikre en bedre økonomi har bestyrelsen besluttet, at hæve kontingentet med virkning fra 1.9.2017. Ganske vist kun en forhøjelse på gennemsnitligt 10,- kr. pr. måned pr. medlem, men det er alligevel nok til, at et underskud som i det seneste regnskabsår, vil have været vendt til et lille overskud.

Alle der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater.

Efter generalforsamlingen præsenterede Anne Marie Rosager en ny aktivitet – SMART Training – som vi vil afprøve som en aktivitet i den kommende sæson.