Fra starten af sæson 2018/2019 indføres en ny betalingsform for kontingent til MOTION i Dagtimerne.
Fremover skal alle medlemmer – nye som eksisterende – betale kontingent via foreningens hjemmeside, www.motionid.dk.

Når du skal tilmelde dig i år, foregår det næsten som når du handler på nettet. Du skal kun bruge dit Dankort.
Fordelen ved at du tilmelder dig på denne måde er, at det letter arbejdet for foreningens kasserer og sekretær.
Når du har tilmeldt dig, står dine data i vores system. Vi passer godt på dem og vi overholder naturligvis den nye Persondataforordning.

Hidtil har bestyrelsen skulle holde styr på regnskabet ved hjælp af regneark og forskellige medlemslister. Det vil ikke længere være nødvendigt.

Fremover tilmelder du dig til den periode, som du ønsker at betale for.
Der kan indtil 31.12.2018 vælges imellem ’Efterår 2018’ og ’Hel sæson 2018/2019’.
Sidstnævnte giver en rabat på kr. 100,-.
Fra 1.1.2019 kan der tilmeldes og betales for ’Forår 2019’

For personer, der ikke har et Dankort, kan betalingen aftales individuelt ved henvendelse til foreningens sekretær Lars Mørk i SFA om tirsdagen mellem kl. 8.30 og 12.00.
Lars kan også kontaktes på tlf. 40 335 336 eller e-mail: lars@2607.dk.

Vi håber, at alle vil tage godt imod den nye betalingsform, og vi glæder os til at få mere tid til det sjove foreningsarbejde og bruge lidt mindre tid på administration.