I september måned har vi afprøvet den nye aktivitetsform SMART Training.

Fra den 17. oktober 2017 er SMART Training en fast aktivitet i MOTION i Dagtimerne.

SMART Training er et nyt og anderledes træningstilbud til seniorer. Et andet godt ord for SMART Training er ”Hjernegymnastik”

Der er nemlig fokus på at udvikle og forbedre deltagernes hukommelse og hjernekapacitet gennem fysiske øvelser, via sjovt og positivt samvær med andre mennesker.

SMART Training har som formål at forbedre hjernens kapacitet og gøre den hurtigere, skarpere og mere fleksibel. Træningsformen styrker blandt andet hukommelsen, balancen, samt koncentrations- og koordinationsevnen.

Alle kan være med og få udbytte af træningen – uanset alder og fysisk niveau. SMART Training kan udføres uden omklædning.

Med SMART Training har vi fået en ny frivillig i MOTION i Dagtimerne, Anne Marie Rosager, der er specielt uddannet som instruktør i SMART Training. Vi byder Anne Marie meget velkommen og ser frem til et godt og langvarigt samarbejde i foreningen.

Du kan tilmelde dig til SMART Training på listen i Strib Fritids- og Aktivitetscenter. Den ligger ved siden af medlemslisten som du sætter kryds på, når du kommer. Tilmelding sker efter “Først til mølle-princippet”. Da der allerede er 20 tilmeldte til det første hold, har vi lavet en venteliste, som du kan skrive dig på.