Velkommen til
MOTION i Dagtimerne

MOTION i dagtimerne vil kunne modtage alle personer, såvel raske som syge, også f.eks. personer, der har behov for træning i forlængelse af en afsluttet genoptræning efter operation eller andet sygdomsforløb.

De aktiviteter der iværksættes, spænder fra almindeligt kendte idræts- og motionsformer, til mere specielle aktiviteter. Vi vil, i aktiviteterne, bestræbe os på, at kunne tilbyde specielt tilrettelagt træning til personer med særlige behov.

Motion – Fællesskab – Hygge