Samarbejdspartnere

Lillebælt sport og kultur
https://www.lsok.dk/

Strib ro- og kajakklub
http://stribroogkajakklub.dk/